Contul tau user
0 produse 0,00 lei cos
Cosul dumneavoastra este gol !

0335 413 344

0742 078 167

Categorii preparate
Meniul zilei vezi meniul

L - V 11.00 - 19.00

S - D 11.00 - 19.00 * Pe baza de rezervari programul restaurantului se poate prelungi pana la ora 21

Prelucrarea datelor cu caracter personal

1. Informații generale

 1. Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale VASCAR S.A., cu sediul în localitatea localitatea Vaslui, str.Podu Înalt, nr.4, jud.Vaslui. Prin urmare, VASCAR S.A. urmărește în permanență asigurarea prelucrării datelor cu caracter personal în strictă conformitate cu principiile privind protecția datelor.
 2. Monitorizarea respectării cerințelor legale în acest domeniu este asigurată inclusiv de către responsabilul cu protecția datelor desemnat în cadrul VASCAR S.A., având următoarele date de contact: office@vascar.ro.
 3. Prezenta politică de confidențialitate vizează datele cu caracter personal ale clienților VASCAR S.A. și ale celorlalți utilizatori ai acestei pagini de internet, inclusiv ai contului vascarhd.ro. Prin date cu caracter personal se înțelege orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă, colectate prin intermediul acestei pagini de internet vascarhd.ro.

2. Scopurile prelucrării:

Datele dumneavoastră cu caracter personal  furnizate voluntar pe orice altă cale pusă la dispoziție pe vascarhd.ro sunt prelucrate de către VASCAR S.A. în următoarele scopuri:

2.1 pentru îndeplinirea obligațiilor legale care revin în sarcina VASCAR S.A. în contextul serviciilor prestate, prin contul vascarhd.ro sau această pagină de internet, inclusiv pentru procesarea solicitărilor dumneavoastră formulate prin intermediul contului vascarhd.ro sau acestei pagini de internet sau efectuarea verificărilor și formalităților aferente încheierii contractului de prestări servicii cu VASCAR S.A.; 

2.2  pentru desfășurarea relației contractuale dintre VASCAR S.A. și dumneavoastră, inclusiv în scopul executării contractului de prestări servicii, facturării și distribuirii facturilor, informarea Clienților/Cumpărătorilor privind situația Contului lor inclusiv validarea, expedierea și facturarea Comenzilor, rezolvarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o Comandă, la Bunurile și sau serviciile achizitionate; corespondenței cu dumneavoastră, recuperării eventualelor creanțe, precum și protejarii oricărui interes legitim al VASCAR S.A., pe cale administrativă sau judiciară, cesiunii de creanțe către terțe părți, primirii și gestionării solicitărilor dumneavoastră, precum și conformării cu cerințele legale privind arhivarea;

2.3 pentru activități de marketing direct şi publicitate pentru produsele și serviciile VASCAR S.A., sau ale partenerilor/ afiliatilor VASCAR S.A., (e.g. oferte de produse/ servicii) prin promovarea celor mai potrivite produse și servicii ale VASCAR S.A., sau ale partenerilor/ afiliaților VASCAR S.A., inclusiv prin transmiterea de către VASCAR S.A. a unor comunicări comerciale în acest scop. Acolo unde este cerut de lege, aveți posibilitatea de a va exprima consimțământul expres cu privire la utilizarea datelor dumneavoastra în acest scop și primirea de comunicări comerciale prin bifarea căsuțelor corespunzătoare în vascarhd.ro;

2.4  în scopul determinării și evaluării intereselor și preferințelor dumneavoastră, utilizând mijloace automate și/ sau neautomate, în vederea generării de oferte personalizate. Prin exprimarea consimțământului dumneavoastră la momentul bifării căsuței corespunzătoare în contul vascarhd.ro, sunteți de acord ca VASCAR S.A. să utilizeze tehnici informatice care pot duce la producerea unor efecte juridice în relaţia cu dumneavoastră sau care pot atrage anumite efecte cu un impact semnificativ în relaţia cu dumneavoastră. Prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop prezintă beneficiul de a vă oferi un serviciu cât mai apropiat de nevoile și interesele dumneavoastră, dar și de a vă sugera unele alegeri cu privire la produsele/ serviciile VASCAR S.A. sau afiliaţilor/ partenerilor VASCAR S.A.;

2.5  în scopul evaluarii gradului dumneavoastră de satisfacție cu privire la produsele/ serviciile VASCAR S.A.;

2.6 în scopul unor analize statistice ce nu implică crearea de profiluri individuale.

Scopul colectării datelor:

 1. Recepționarea de comenzi sau cereri plasate prin mijloacele electronice
 2. Procesarea comenzilor sau cererilor plasate prin mijloace electronice
 3. Expedierea comenzilor plasate prin mijloace electronice
 4. Soluționarea reclamațiilor
 5. Trimiterea de Newslettere și/sau alerte periodice, prin folosirea poștei electronice (e-mail, SMS)
 6. Realizarea statisticilor în ceea ce privește analiza de piață, monitorizarea vânzărilor dar și comportamentul Clientului/Cumpărătorului
 7. Informarea Clientilor/Cumparatorilor privind situatia Contului lor inclusiv validarea, expedierea si facturarea Comenzilor
 8. Incasarea contravalorii produselor in sistem ramburs, prin virament bancar sau prin plati cu cardul
 9. Rezolvarea anularilor sau a problemelor de orice natura referitoare la o Comanda, la Bunurile si sau serviciile achizitionate
 10. Procesarea retururilor

Prelucrarea datelor în alte scopuri decât cele contractuale și legale, o vom realiza numai în funcție de alegerile tale.

3. Temeiul juridic al prelucrărilor

Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopurile de mai sus are la bază:

3.1  obligațiile legale care incumbă în sarcina VASCAR S.A. ca urmare a operaţiunilor prin intermediul acestei pagini de internet sau contului vascarhd.ro;

3.2  încheierea, respectiv executarea contractului de prestări servicii încheiat cu VASCAR S.A.;

3.3 interesul legitim al VASCAR S.A. de a-și promova produsele și/ sau serviciile;

Societatea are un interes legitim când prelucrarea are loc în cadrul relației cu un client, când prelucrează date cu caracter personal în scopuri de marketing direct, pentru a preveni frauda sau pentru a asigura securitatea rețelei și a informațiilor în sistemele informatice.

3.4  consimțământul dumneavoastră în ce privește activitățile de marketing/ publicitate și alte prelucrări pentru care legislația în domeniu prevede obligativitatea obținerii consimțământului.

În măsura în care ați exprimat consimțământul dumneavoastră cu privire la o anumite prelucrare, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment.

4. Durata prelucrării

Datele cu caracter personal sunt stocate în vederea prelucrării lor pe durata necesară atingerii scopurilor de prelucrare menționate mai sus și ulterior potrivit cerințelor din politicile noastre interne și în conformitate cu cerințele legale.

Perioada de reținere pentru datele confirmate de utilizator nu expiră automat, datele fiind șterse automat la solicitarea utilizatorului prin dezabonare, prin lipsa confirmării acceptului de prelucare la 30 zile de la înscriere sau se șterg manual prin cerere scrisă.

5. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

În contextul îndeplinirii scopurilor de prelucrare, VASCAR S.A. poate dezvălui datele astfel colectate către partenerii săi contractuali, către afiliații săi, către persoane împuternicite care prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal pe seama VASCAR S.A. ori către autoritățile publice centrale/ locale, în următoarele cazuri:

Atentie! VASCAR S.A. nu colecteaza date cu caracter personal clasificate ca si date sensibile in conformitate cu prevederile articolului 9.1 din REGULAMENTUL CE nr. 679 din 27 aprilie 2016.

Nu colectam informatii cu privire la:
- Originea etnică
- Opiniile politice
- Credințele religioase sau filosofice
- Apartenența sindicală
- Date genetice sau biometrice
- Date medicale
- Date despre viața sau orientarea sexuală

6. Transferul datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate pe teritoriul României către societățile afiliate VASCAR S.A. sau către diverși împuterniciți ai VASCAR S.A., fie către entităti care asigură garanții de securitate corespunzătoare, drepturile dumneavoastră conform prezentei politici de confidențialitate nefiind afectate în vreun mod negativ. Datele dumneavoastră cu caracter personal nu pot fi transferate în afara României, în statele membre ale UE sau în afara UE.

7. Furnizarea datelor cu caracter personal

Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru ca dumneavoastră să puteți beneficia de oferte cu privire la produsele/ serviciile VASCAR S.A. sau ale partenerilor/ afiliaților VASCAR S.A. sau pentru ca VASCAR S.A. să poată gestiona solicitările dumneavoastră cu privire la încheierea sau executarea contractelor cu VASCAR S.A.. Refuzul furnizării datelor cu caracter personal poate avea drept consecință imposibilitatea beneficierii de serviciile menționate mai sus. 

8. Măsuri de securitate a datelor

VASCAR S.A. va aplica în utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal măsurile tehnice și organizatorice necesare în vederea asigurării securității acestora, protejării împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat.  

9. Drepturile de care beneficiați

În legătură cu această prelucrare de date, aveți dreptul de a solicita accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării, dreptul de a vă opune prelucrării în limitele și condițiile prevăzute de lege, precum și dreptul la portabilitatea datelor. De asemenea, dacă alegeți să oferiți consimțământul dumneavoastră cu privire la anumite prelucrări, aveți dreptul să-l retrageți în orice moment.

Contact și suport privind datele dumneavoastră

Toate aceste drepturi le puteți exercita printr-o cerere scrisă, datată, semnată și transmisă către VASCAR S.A. prin:

În plus, aveți dreptul de a depune plângeri la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau la instanțele de judecată, în cazul în care considerati că VASCAR S.A. v-a încălcat vreun drept în baza prevederilor legale.

Această pagină de internet folosește fișiere de tip cookie. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, vă rugăm să accesați următorul link: http://www.vascarhd.ro/politica-cookies.html